Ana Sayfa GENEL 1 Nisan 2022 181 Görüntüleme

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin karar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN / CUMHURBAŞKANI
31/3/2022 TARİHLİ VE 5360 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Madde 0001 :

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2022 ibareleri 30/6/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0002 :

Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan 31/3/2022 ibareleri 30/6/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0003 :

Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/4/2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Madde 0004 :

Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


kaynak: palmiye yazılım

Yorumlar