Ana Sayfa GENEL 1 Ekim 2020 260 Görüntüleme

İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti

Can Türker

30.09.2020

İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlar

İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin -tek başına veya toplu olarak- ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlara örnekler aşağıda verilmiştir. Bu liste tüm durumları kapsamamaktadır. Belirtilen durumlardan birinin ya da birkaçının varlığı her zaman önemli bir belirsizliğin var olduğu anlamına gelmez. Bu durumun denetçi tarafında iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Finansal Durumla İlgili:

 • Net yükümlülük veya kısa vadeli net yükümlülük pozisyonu.
 • Sabit vadeli borçların vadelerinde geri ödeneceğine veya yenileneceğine dair gerçekçi olmayan beklentiler veya uzun vadeli varlıkları finanse etmek için kısa vadeli borçlara gereğinden fazla bağlı olunması.
 • Kredi verenler tarafından sağlanan finansal desteğin geri çekileceğine dair belirtiler.
 • Tarihi veya ileriye yönelik finansal tablolarda gösterilen, işletme faaliyetleriyle ilgili negatif nakit akışları.
 • Temel finansal oranlardaki olumsuzluk.
 • Önemli tutarlardaki faaliyet zararı veya nakit akışı yaratan varlıkların değerindeki önemli azalışlar.
 • Temettü ödemelerindeki gecikme veya kesilmeler.
 • Alacaklılara vade tarihinde ödeme yapılamaması.
 • Kredi sözleşmelerinin şartlarına uyulamaması.
 • Tedarikçilerle yapılan işlemlerde vadeli ödemeden, peşin ödemeye geçilmesi.
 • Yeni ürün geliştirilmesi veya diğer önemli yatırımlar için finansman temin edilememesi.

İşletme Faaliyetleriyle İlgili:

 • Yönetimin işletmeyi tasfiye etme veya faaliyetleri durdurma niyeti.
 • Kilit yönetim kadrosunun boşalarak yerlerinin doldurulmaması.
 • Önemli bir pazarın, kilit müşteri veya müşterilerin, imtiyaz, lisans veya ana tedarikçi veya tedarikçilerin kaybedilmesi.
 • İşgücüyle ilgili yaşanan sıkıntılar.
 • Önemli hammadde darboğazı.
 • Oldukça başarılı bir rakibin ortaya çıkması.

Diğer Konularla İlgili:

 • Finansal kuruluşların borç ödeme gücü veya likidite yükümlülükleri gibi sermaye yeterlilik yükümlülüklerine veya diğer yasal yükümlülüklere aykırılık.
 • İşletme aleyhine açılmış, sonuçlanmamış ve işletmenin aleyhine sonuçlanması durumunda işletmenin karşılamayacağı taleplere sebep olabilecek davalar.
 • İşletmeyi olumsuz yönde etkilemesi beklenen mevzuat değişiklikleri veya hükümet politikalarındaki değişiklikler.
 • Oluştuğunda sigorta kapsamında bulunmayan veya eksik sigortalanmış felaketler.

Bu olay veya şartların önem seviyesi genelde, diğer etkenlerin yardımıyla azaltılabilir. Örneğin, bir işletmenin normal kredi geri ödemelerini yapamamasının etkisi; varlıkların elden çıkarılması, kredi geri ödemelerinin yeniden planlanması veya ilâve sermaye temin edilmesi gibi yönetimin alternatif yöntemler yoluyla yeterli nakit akışını temin etmeyi amaçlayan planlarıyla dengelenebilir. Aynı şekilde, ana tedarikçilerden birinin kaybedilmesinin etkisi de uygun bir alternatif tedarik kaynağının bulunmasıyla hafifletilebilir.(1)

————————-

[1]Kamu Gözetim Kurumu, “ Bağımsız Denetim Standardı 570-İşletmenin Sürekliliği”, Türkiye Denetim Standartları, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDSyeni11092019/BDS_570.pdf , Erişim tarihi:28.09.2020

kaynak: hurses.com.tr

 

 

Yorumlar