YÜCEL KAYAOĞLU

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlara yönelik desteklere yenileri ekleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan yasa taslağı ile teknoparklarda firmalar için vergi istisnalarının 2028’e kadar uzatılması, bu bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli ve stajyerler için iki yıl süreyle destek verilmesi, kuluçka merkezlerinin teknoparklar dışında kurulması ve desteklenmesi öngörülüyor. İşte yeni düzenlemeler şöyle:

KULUÇKA MERKEZİ DESTEĞİ

  • Cumhurbaşkanına, teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisi veriliyor. Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimcilere bölge içinde ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteğinin yanı sıra, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı kuluçka merkezlerinin, teknoparklar dışında da kurulması ve buraların da teşvik, muafiyet ve istisnalardan yararlandırılması öngörülüyor.
  • Teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilerin, projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak.
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra AR-GE binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlar da devlet tarafından desteklenecek. Ayrıca bu bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli ve stajyerler için iki yıl süreyle destek verilecek.

SERMAYE DESTEĞİ ŞARTI 

  • Teknoparklardaki kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde 2’si geçici bir hesaba aktarılacak. Bu hesaptaki kaynaklar, kuluçka merkezindeki diğer girişimcilere sermaye olarak kullandırılacak. Aksi takdirde istisna edilen tutarın yüzde 20’si vergi kapsamında değerlendirilecek.
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak. AR-GE alanında teşvik ve destek alan firmaların, bunlardan yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığının tespitinin iki yıl yerine, üç yılda bir yapılması da öngörülüyor. Yine bu teşvik ve desteklerin süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor.

BÜROKRASİ AZALTILIYOR 

  • Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihalelerde, ihale sürecinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanınıyor. Entegre devre topoğrafyaları tescilinde imza sirküleri talep edilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınacak. Şirketlerden bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenmeyecek. Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, belirli malvarlığı grupları üzerinden de gruplama yoluyla (alacak, stok, ham madde, ekipman gibi) rehin kurulmasına imkân tanınacak.

kaynak: turkiyegazetesi.com.tr