Ana Sayfa GENEL 1 Kasım 2021 154 Görüntüleme

Anonim Şirket Payı Üzerinde Rehin Kurulması-1

Emre Ertürk

Anonim şirket payı/pay senedi üzerinde rehin hakkı kurulması halinde rehin yalnızca pay sahipliğinden kaynaklanan mal varlığı hakları bakımından sonuç doğurur. Pay sahipliğinden kaynaklanan mal varlığı hakları dışında kalan yönetim, katılma, bilgi alma vb. haklar rehnin kapsamı dışındadır. Genel kurula katılma, oy kullanma, temsilci gönderme, bilgi alma ve denetim hakları paraya çevrilemeyecek nitelikte haklar olduğundan rehin konusu olmazlar ve bu hakları kullanma yetkisi pay sahibine aittir.

Rehnin Kâr Payı Hakkı Bakımından Durumu

TMK m. 959 hükmü gereğince dönemsel gelir getiren alacakların rehninde, vadesi gelmemiş dönemsel gelirler aksi kararlaştırılmadığı takdirde rehnin kapsamındadır. Anonim şirket payı bakımından kâr payı dönemsel gelir niteliğindedir, bu sebeple rehin hakkı kurulduktan sonra muaccel hale gelen kâr payı rehin hakkı kapsamında yer almaktadır.

Tarafların aksini kararlaştırmak suretiyle rehin hakkı kurulmadan önce muaccel hale gelmiş kâr payı alacağını rehin kapsamına almaları mümkündür. Kâr payı kupona bağlandığı takdirde, rehnin kapsamı içinde yer almaları için kuponların rehin alana teslim edilmesi gerekir (TMK m. 959).

Ancak, tarafların anlaşması ile kupona bağlanan kâr payı hakkının rehnin kapsamı dışında bırakılması mümkündür. Bu durumda kupona bağlanan kâr payı hakkı muaccel hale geldiği takdirde rehin alanın kuponları rehin verene iade etmesi gerekmektedir.

Kâr payı, rehin hakkı kapsamında yer aldığı takdirde pay sahibinin kâr payı hakkı kısıtlanmış durumdadır. Kâr payı kupona bağlanmadığı takdirde, rehin hakkı kurulduktan sonra muaccel hale gelen kâr payı hakkı rehin kapsamında yer aldığından, paraya çevirme işlemi sonucunda payı iktisap edecek kişi tarafından anonim ortaklıktan tahsil edilecektir. Rehin kapsamı dışında olan kâr payı hakkı ise pay sahibi tarafından tahsil edilecektir.

Kâr payı hakkı kupona bağlandığı ancak rehnin kapsamına dahil olmadığı takdirde, tahsil etme yetkisi pay sahibindedir. Kupona bağlanan kâr payı hakkı rehin hakkı kapsamı içinde yer aldığı takdirde kâr payını tahsil yetkisi rehinli alacaklıdadır.

yazının devamı için tıklayınız. 

 

Yorumlar