Ana Sayfa GENEL 2 Ocak 2021 181 Görüntüleme

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir 2021 Yılı Ücretleri Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Asgari Ücrete Yüzde Yirmibeş artış var iken Mali Müşavirlerin 2021 yılı artış oranı Kdv Dahil % 9 artış yapılmıştır.

İlgili Resmi Gazete Ekte sunulmuştur.

31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2021 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Yorumlar