Ana Sayfa Yazılar 2.02.2022 242 Görüntüleme

Kambiyo Karları Ile Faiz Gelirlerine İstisna Geldi

EROL ÇEMBER
Yeminli Mali Müşavir

Döviz kurlarında ki dalgalanma sebebiyle önce gerçek kişilere yönelik kur korumalı mevduat uygulaması getirilmiş, daha sonra da kurumlar vergisi mükellefleri de kapsama dahil edilmişti.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna eden 7352 sayılı Kanun 29 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belirtilen mükelleflerin döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıkları en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son üç aya isabet eden kısmı istisna edilmektedir.

Ayrıca, yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergiden istisna edilmektedir. Bunun yanı sıra dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil edilmektedir.

Kurumlar Vergisinde yapılan düzenleme ile birlikte döviz ve altın cinsi hesapların kur korumalı mevduat hesaplarına çevrimi neticesinde elde edilen kazançlar (kur farkı ve faiz geliri) kurumlar vergisinden ve gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Dövizini 17.02.2022 Tarihine Kadar TL Mevduata Çevirenler,

Düzenleme ile birlikte mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını;

1. Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17.02.2022 tarihine kadar) Türk Lirasına çevirmeleri ve

2. Bu şekilde oluşan TL cinsi varlığı en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat/katılım hesabına yatırmaları halinde,

Aşağıda belirtilen kazançlar vergiden istisna olacaktır;

1. Türk Lirasına cinsine çevrilen yabancı paraların, 31.12.2021 tarihli yani dönem sonu değerlemesinden kaynaklı oluşacak kur farkı kazançlarının son geçici vergi dönemine (01.10.2021 ile 31.12.2021) isabet eden kısmı,

2. 17.02.2022 tarihine kadar oluşacak kur farkları ile dönem sonu değerleme de dahil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz/kar payları.

Dövizini 17.02.2022 Tarihinden Sonra TL Mevduata Çevirenler,

Ayrıca, mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını;

1. 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve

2. Çevrilen Türk Lirası cinsi tutarları, en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat/katılım hesabına yatırmaları halinde,

Aşağıda belirtilen kazançlar vergiden istisna olacaktır;

1. Türk Lirasına çevrim nedeniyle oluşacak kur fakları,

2. Geçici vergi dönem sonu ile çevrim tarihi arasına isabet eden ve dönem sonu değerlemeden kaynaklananlar da dahil, vade sonunda elde edilecek faiz ve kar payları.

Altın Hesabını TL Mevduata Çevirenler,

Bununla birlikte, mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini;

1. 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve

2. Çevrilen Türk Lirası cinsi tutarları, en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat/katılım hesabına yatırmaları halinde,

Aşağıda belirtilen kazançları da vergiden istisna olacaktır;

1. Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile

2. Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları.

Vadeli TL Mevduat Hesaplarını Bozanlar,

Kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerince en az 3 ay vadeli olarak açılan kur korumalı mevduat/katılım hesaplarında yer alan Türk Lirası cinsi tutarları, vadesinden önce çekmeleri halinde istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Kambiyo kârları ve faiz gelirleri istisnası Türk Lirasından kaçışı önleyebilmek için getirilmiş geçici bir düzenleme. Yapılan bu düzenlemenin, bundan yararlanacak mükelleflere ciddi bir vergi avantajı sağlayacağı ortada. Ancak sağlanan bu avantajın bütçe dengesini nasıl etkileyeceğini de ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

kaynak: cemberymm.com.tr

Yorumlar