Ana Sayfa GENEL 2 Eylül 2021 587 Görüntüleme

Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi-3

Can Türker

Bağımsız Denetim Standardı (“BDS”) hükümlerine uyulması durumunda çalışma kâğıtlarının, mevcut şartlar altında yeterli ve uygun olacağı varsayılır. Bu BDS’ nin diğer BDS’ lerde yer alan özel durumlarda uygulanmasını netleştirmek için diğer BDS’ lerde, çalışma kâğıtlarına ilişkin özel hükümler yer almaktadır. Söz konusu hükümler bu BDS’nin uygulanmasını sınırlandırmaz. Ayrıca herhangi bir BDS’ de çalışma kâğıtlarına ilişkin bir hükmün bulunmaması, söz konusu BDS’ ye uyulmasının bir sonucu olarak çalışma kâğıtlarının hazırlanmayacağı anlamına gelmez.

Çalışma kâğıtları, yürütülen denetimin BDS’ lere uygun olduğuna dair kanıt sağlar. Ancak denetçinin bir denetimde dikkate alınan her konuyu veya varılan her mesleki yargıyı belgelendirmesi gerekli ve uygulanabilir değildir. Bazı hususlara uyulduğu, denetim dosyasında yer alan belgelerde gösterilmiş olabilir. Bu tür durumlarda denetçinin, uyumu ayrıca (örneğin, bir kontrol listesinde) belgelendirmesine gerek yoktur. Örneğin:

– Yeterli biçimde belgelendirilmiş bir denetim planının varlığı, denetçinin denetimi planladığını gösterir.

yazının devamı için tıklayınız.

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar