Ana Sayfa GENEL 2 Ekim 2020 210 Görüntüleme

İşte çıkan yemeği beğenmeyen bunu söyleyen ve kovulan işçiyi Yargıtay aklı buldu.

Çalışmış olduğu fabrikada  personellere sunulan yemeğinin yağlı olmasından dolayı yemeği beğenmediğini  söylemiş işçi, işveren tarafından çıkarılmıştır. Bunun üzerine İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, hak etmiş olduğu maaşlarının bordroda tam olarak aksettirilmediğini, fazla mesai ve resmi, bayram tatili ücretlerinin de  ödenmediğini, yaptığı işin ağır bir iş olduğunu ve çıkan yemeklerin yetersiz olduğunu ifade etmiş ve işveren tarafından çıkarıldıklarını söylemiştir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı dava açan işçi ihbar ve kıdem tazminatlarının makul bir tarihte ödenmesinin belirtildiğini, ancak hiç bir ödemenin yapılmadığını ileri sürmüş, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, manevi tazminatını, kullanmadığını iddia ettiği yıllık izin ücretini, genel tatil ücretini, fazla mesai ücreti alacağını talep etmiştir.

Davalı olan işveren; ortada herhangi bir hakaret olmadığını, işyerinde fazla çalışmanın mevcut olmadığını, davacının pazar günü ve resmi bayramlarda çalışmadığını, maaş bordrolarının da itiraz edilmeden imzalandığını,bu sebeplerle itiraz etmiştir.

Mahkeme, kanıtlarına ve bilirkişi raporlarına dayanarak davayı kısmen kabul etmiş,  Kararı davalı işveren temyiz etmiş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de yemeği beğenmemesinden dolayı işten çıkartılan işçiyi haklı bulmuştur.

Yargıtay, ayrıca fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplanması kararının bozulmasına hükmetmiştir.

 

Yorumlar