Ana Sayfa GENEL 3 Şubat 2020 412 Görüntüleme

DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Diğer ücretli hizmet erbaplarının 2020 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-2 Mart (29 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

Rehberde; diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının kimler olduğu, işe başlamada aranacak belgeler, verginin tarh yeri ve zamanı, verginin hesaplanması ve tahakkuku ile verginin ödeme zamanı ve işverenlerin sorumluluğu konularında açıklamalar yer almaktadır.

ÖZETLE

Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi, hizmetin verileceği takvim yılının ikinci
ayında (şubat) hesaplanmaktadır. Diğer ücretli hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari
ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak hesaplanmaktadır. Bulunan safi ücret tutarına vergi
tarifesi uygulanarak ödenecek gelir vergisi hesaplanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet
erbapları şöyledir;
• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
• Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu
görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar