Ana Sayfa Yazılar 3.04.2021 324 Görüntüleme

Muhasebe Denetimi – Esin Kılıç SMMM

ESİN KILIÇ 

SMMM

İşletmelerin büyümesi ile birlikte işletme ile ilgili kişi
ve kuruluşların sayısı da artmaktadır. Bu nedenle de
tüm bu ilgi grupları işletme ile ilgili alacakları
kararları işletmeden gelecek bilgi akışına göre
yapmaktadırlar. Güvenilir finansal bilgiler sermaye
piyasalarında güven ortamının oluşturulmasına
dolaysıyla etkin bir sermaye piyasasının yaratılmasına
neden olmaktadır. Piyasanın etkin çalışması tasarruf
sahiplerinin sermaye piyasalarına yönelmelerine,
tasarrufların yatırımlara, yatırımların istihdama
dönüşmesine ve ülke ekonomisinin kalkınmasını
sağlayan döngünün oluşmasına neden olacaktır.
Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak sağlıklı
karar verilemeyeceğinden, bu risklerin azaltılması
gerekir.

İlgili Sunum için tıklayınız.

Yorumlar