Ana Sayfa GENEL 4 Haziran 2022 268 Görüntüleme

2022 Yılı Stajyer Maaşları ve Devlet Desteği

03 Haziran 2022
2021-2022 yılı içerisinde işletmesinde stajyer çalıştıracak işverenlerinde stajyer, çırak, aday çırak, kalfa, mesleki eğitim veren gören öğrencilere ödemesi gereken asgari tutarı belirlendi. İşverenlere çalıştırdıkları stajyerler için devlet katkısı ödemesi de devam edecek.

Yasal Düzenleme

5 Ocak tarihinde yayımlanan 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulama aşağıdaki gibi olacaktır.

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının en az %30’u kadar olmalıdır.
 • Mesleki eğitim merkezinde 12. sınıf öğrencisi olup kalfalık yeterliliğini kazanmış öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin en az %50’si kadar olmalıdır.

Stajyerlere Ödenecek Asgari Ücret Tutarları

İşletmelerde mesleki eğitim görecek stajyerler, çırak, aday çırak ve kalfalar için ödenecek minimum ücret tutarı, 2022 yılı asgari ücret tutarının açıklanması ile birlikte belirlenmiş oldu. 25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan bazı düzenlemeler, asgari ödenecek ücreti ve devlet desteği şartlarında bazı yeni uygulamalar getirdi.

 • 20’den az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %15’i,
 • 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %30’u,
 • Mühendislik fakültesi öğrencisi olup staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az %35’i,
 • Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenlere asgari ücretin net tutarının en az %30’u,
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az %50’si

ücret olarak ödenmelidir.

Ödenecek Net Ücret
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri (4.253*%30) 1.276,02
 Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İşY. (4.253*%15) 638,01
Stajyer Ücreti /Mühendislik Fak. Öğrencisi (4.253*%35) 1.488,69
Kalfa Ücreti/Mesleki Eğitim M.12.snf (4.253*%50) 2.126,70
Çırak ve Aday Çırak Ücreti (4.253*%30) 1.276,02

Devlet Katkısı

Mesleki eğitim gören, staj yapan öğrencilerin işletmesinde bu eğitimi tamamlamasını sağlayan işverenlere devletin desteği 2021-2022 öğretim yılında da devam edecektir. Bu kişilere ödenmesi zorunlu olan ücretlerin bir kısmı ya da tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.

Destek sadece 2021-2022 öğretim yılında değil, 5 öğretim yılı boyunca devam edecektir. Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanına devlet katkısı uygulamasını 10 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

 • Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin mesleki eğitimlerini gerçekleştirdikleri işletmelerdeki işverenlere, ödenecek ücretin tamamı destek olarak verilecektir.
 • Diğer eğitim kurumlarında/okullarda öğrenim gören ve işletmelerde staj yapacak öğrencilere işletmedeki çalışan sayısına göre devlet desteği tutarı değişecektir.
  • 20’den az işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 2’si devlet tarafından karşılanacaktır.
  • 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 1’i devlet tarafından karşılanacaktır.

Staj zorunluluğu olmayan ve gönüllü olarak staj yapan öğrenciler için devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Fakat bu öğrencilere stajyer ücreti ödenmesi zorunludur, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının da okul tarafından yapılması şarttır.

Stajı zorunlu olan fakat staj yapmak için uygun bir işletme bulamayan bu sebeple stajını okulda devam ettirilmesi durumunda da devlet katkısı ödemesi olmayacaktır.

https://iskanunu.com/haberler/2022-stajyer-ucretleri-ve-devlet-destegi/

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar