Ana Sayfa GENEL 4 Temmuz 2022 82 Görüntüleme

Yine yeni yeniden varlık barışı!

Evet, yanlış duymadınız, yeni bir varlık barışı düzenlemesi daha geliyor. Yeni düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Torba Kanun Teklifine dün gece verilen bir önerge ile eklenerek, kabul edildi ve yasalaştı. Aslında eski varlık barışı düzenlemesi daha yeni, 30 Haziran gecesi sona ermişti.

Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var mıydı? Yapıldığına göre ihtiyaç var, bize göre de, yeni bir varlık barışı düzenlemesine ihtiyaç vardı!

Yeni Varlık Barışı neden önerge ile eklendi?

Yeni Varlık Barışı düzenlemesi hazırlandığı halde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adını taşıyan Torba Yasa Teklifine konulmadı! Çünkü, Torba Yasa teklifi 28 Haziran akşamı TBMM’ye verildi ve o tarihte eski Varlık Barışı düzenlemesi hala yürürlükteydi ve 30 Haziran gecesi uygulama süresi doluyordu. Eğer, bu yeni düzenlemeye Torba Yasa’da yer verilmiş olsaydı, çeşitli istismarlara neden olabilirdi. Bu nedenle, sonradan önergeyle eklendi.

Varlık Barışı ilk defa Kurumlar Vergisi Kanununa eklendi!

Yeni Varlık Barışı düzenlemesi, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15. Maddede yer alıyor. Bu şekilde, Varlık Barışı, ilk defa Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bir madde ile düzenlenmiş oldu. Daha önceki düzenlemeler genellikle Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici maddelerle yapıldı.

Bu bir uzatma mı, yeni bir düzenleme mi?

Dün gece görsel ve sosyal medyada yeni düzenleme, varlık barışının uzatılması olarak kamuoyuna duyuruldu. Peki, bu doğru mu? Tabi ki hayır, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15. Madde ile düzenlenen yeni Varlık Barışı, yeni bir düzenleme, uygulaması 30 Haziran’da sona eren eski Varlık Barışı’nın devamı değil. Yani, eski Varlık Barışı düzenlemesinin uzatılması gibi bir durum söz konusu değil.

 

Her iki düzenleme birbirinden oldukça farklı. Eski düzenleme vergisiz iken, yeni Varlık Barışı düzenlemesi vergili olacak. Bunun gibi yeni Varlık Barışı düzenlemesinde çok farklı uygulamalar söz konusu.

Yeni Varlık Barışının amacı tam olarak ne?

Yeni Varlık Barışı ile; gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmek ve vergi ödenmek suretiyle kayda alınması amaçlanıyor.  Ayrıca, bu düzenlemeyle, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları kayıt altına almaları teşvik ediliyor.

İlk defa, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara da, yurt içinde sahip oldukları varlıkları için bu yeni Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanma imkanı sağlanıyor. Çok ama çok önemli bir düzenleme.

Yeni düzenleme, yurt dışı ve yurt içi varlık barışı olarak ikiye mi ayrılıyor?

Evet, yeni düzenlemede de, bu adet bozulmadı, yurt dışı ve yurt içi varlık barışı olarak ikiye ayrılıyor.

Varlık Barışı bu defa vergili olacak!

Önceki Varlık Barışı uygulaması vergisizdi. Ancak, yeni Varlık Barışı düzenlemesi vergili olacak. Vergi oranı, Varlık Barışı’nın yurt içi ve yurt dışı olmasına göre değişiyor.

Yurt dışı Varlık Barışı’nda vergi oranı ne olacak?

Yurt dışı Varlık Barışı’nda bildirim tarihine göre kademeli bir vergilendirme olacak. Buna göre yurt dışı Varlık Barışı’nda;

1) 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 1,

2) 1 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılacak bildirimlerden yüzde 2,

3) 1 Ocak – 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 3

oranında vergi alınacak!  Abdullah Tolu /Vergi Kurdu

Bir yıl bankada tutulursa vergi oranı sıfır!

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: dunya.com

Yorumlar