Ana Sayfa Yazılar 4.10.2021 148 Görüntüleme

Torba Yasa Tasarısında Neler Var? (1)

ŞENOL DÖNDER 

SMMM

Ülkemizde artık geleneksel bir hal almaya başlanılan Torba Yasalar sürekli yayınlanmaya ve sürekli kanunların değişimine neden olmaktadır.

Meclisin açılımıyla Ak Parti Milletvekilleri tarafından Meclise Yeni bir torba yasa tasarısı sunuldu.

Torba yasa tasarısı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” başlığını taşımakta ve 64 maddeden oluştuğu görülmektedir.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısında neler bulunmaktadır bunları teker teker belirtelim.

 • Vergi Muafiyeti
 • Sosyal Medyadan Gelir Elde Edenlerin Kaynağından Vergilendirilmesi
 • Tarımsal Destek Ödemelerin Gelir Vergisinden İstisnası
 • Düzenli, Uyumlu Mükellef Şartlarının İyileştirilmesi
 • Geçici Vergide 4. Dönemin Kaldırılması
 • Dijital Vergi Dairesinin Kurulması
 • Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Vergi Tebligatlarının Süreçlerinin Kısaltılması
 • İlan usulüyle Tebligat İnternet Sitesinde Yapılması
 • Mükelleflerin Bildirime Dayalı Yükümlülüklerin Hafifletilmesi
 • Elektronik Defterlerde Tasdik Konusuna Açıklık Getirilmesi
 • Muafiyet, İstisna Ve Zarar Mahsubunun Yararlanmasında YMM Raporuna
 • Ek Süre Gider Pusulasında Yenilikler
 • Yeniden Değerleme Uygulamasının Yeniden Getirilmesi
 • Amortisman hesaplamasında kıst dönem veya gün esasına geçilmesi
 • Tahsil Edilemeyen 3 Bin lirayı geçmeyen alacakların direkt şüpheli sayılması
 • Yenileme Fonuna Yargı Düzenlemesi
 • Kağıt veya Elektronik ortamda tutulan kayıt ve belgelerdeki kesilecek cezalarda farklılık giderilmesi
 • Düzenlenmeyen Gider Pusulasından da Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesi
 • Vergi İncelenmesi devam ederken Mükellefin Pişmanlıkla Beyan Verebilmesi
 • Özel Usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına alınması
 • Yatırım izleme ve Koordinasyon başkanlıkları damga vergisi karşısında resmi daire sayılması
 • Varlık yönetim şirketlerindeki vergi istisnasının yeniden düzenlenmesi
 • Yurt dışından getirilecek sermayeye yüksek faiz indiriminin yapılması
 • Yatırıma katkı tutarlarının yüzde 10 unun vergi borçlarına mahsup edilmesi

Bu maddeleri diğer yazımda özetler halinde anlatmaya çalışacağım.

Saygılarımla,

Yorumlar