Ana Sayfa GENEL 5 Ocak 2022 265 Görüntüleme

6 Puanlık Sigorta Prim İşveren Hissesi Desteği 2022 Yılında uygulanacak mı?

Mustafa Bahadır Altaş
mba@mbaymm.com

 

Bilindiği üzere, 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6486 sayılı kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesinde yapılan düzenlemede;
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yer alan 51 ilde özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık sigorta primi işveren desteği hazinece karşılanmasına karar verilmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim desteği sağlanması konusunda ilave puan tutarı ile uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanına) yetki verilmişti.
Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan bu yetkili son olarak 24.02.2021 tarihli 31405 sayılı 2. No.lu mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kullanılmış ve teşviki süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Uzatılan süre 01.01.2022 tarihi itibariye son ermiş bulunmaktadır. Destek olarak hazinece karşılanacak olan sigorta prim işveren hissesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığınca bir uzatma yapılmaması halinde 01.01.2022 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık sigorta primi işveren desteği hazinece karşılanmayacaktır.
Süre uzatılmazsa işletmeler zor durumda kalır
Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale ilinin Bozcaada Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği 2022 yılında uygulanacak 5.004,00 TL’si asgari ücrete göre hesaplandığında özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300,24 TL. Tutarındadır.
Ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve asgari ücrette meydana gelen artış dikkate alındında bu tür teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Teşvik uygulama süresinin uzatılmasına yönelik bir düzenleme yapılmaması halinde işletmelerin zor durumda kalacağı kaçınılmaz olacağı gibi olumsuz ekonomik koşullar altında bulunan işyerleri için önemli ilave maddi yük getirecektir.
Asgari Ücret Desteği Uygulaması 31.12.2021 tarihinde sona eriyor.
2016 Yılından beri uygulanan ve son olarak 2021 yılında 7333 sayılı kanunun 16.maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklen geçici 85.madde kapsamında uygulama süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan işçi başına 75,00 TL asgari ücret desteği uygulama süresi de 31.12.2021 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde işveren 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücret desteği alamayacaklar. 2022 Yılında asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.

 

31.12.2021 tarihi itibariyle İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvik kapsamına giren iller: 

Kaynak https://www.alomaliye.com

kaynak: hurses.com.tr

 

Yorumlar