Ana Sayfa GENEL 5 Nisan 2022 350 Görüntüleme

İşyeri Bildirgesi Nasıl İptal Edilir?

Mali müşavirlerin ve İK’ cıların en zorlandığı konulardan birisi işe almaya karar verdikleri işçilerin beklenmedik davranışları sonrası iş başı yapmaması olsa gerek. Mali açıdan tüm hazırlıklar tamamlanır işe başlamaya karar verilir ve sonrasında SGK’ ya ben şu tarihte şu kadar işçi çalıştıracağım denilerek işyeri bildirgesi verilir. Eğer işçi işe başlar ise sıkıntı yok. İşe giriş bildirgesi verilir ve çalışmaya başlanılır. Ancak içiler işe gelmezse veya sehven fazla işçi çalıştıracağımızı belirttiğimizde ne olacak?

Konu ile ilgili olarak SGK 2020/20 sayılı genelgesinde gerekli talimatı belirtmiştir. Genelgeye göre İşyeri bildirgesinde çalıştırılmaya başlanılacak sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde konuya ilişkin ihbar ve şikayet olmaması halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Örneğin ABC Ltd. Şti. tarafından 30/03/2022 tarihinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak işyerine ilişkin işyeri bildirgesi aynı tarihte Kuruma gönderilmiştir. Söz konusu işyerinde çalıştırılmaya başlanılacak sigortalı sayısı 2 olmasına karşın çalıştırılmaya başlanılacak sigortalı sayısı alanına 3 olarak girilmiştir. Söz konusu durumun ilgili ünite tarafından tespit edilmiş olması halinde konuya ilişkin bir ihbar ve şikayet olmaması halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak konu ile ilgili bir şikayet vs olması halinde işyerinize SGK Denetmenleri gelir ve inceleme yapar. Çalışan kişilerin kimler olduğu kaç kişi çalıştığı yönünde bir tutanak tutar, eğer sigortasız çalışan yok ise yapılacak bir işlem yok der ve konuyu kapatır. Bu nedenle sadece işyeri bildirgesinde fazla işçi çalıştıracağım ancak az kişi başlattım bundan dolayı hakkımda ceza uygulanır diye korkmanıza gerek yok.

Başka bir husus ise işyeri bildirgesi verilmiş ancak hiç işçi girişi yapılmamış olan durumda ne yapılacak. Bu konuda yine 2020/20 sayılı SGK genelgesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Genelgeye göre işyeri bildirgesinde çalıştırmaya başlanılacak sigortalı sayısı belirtildiği halde Kuruma sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmeyerek sigortalı çalıştırılmaması halinde ise konuya ilişkin bir ihbar ve şikayet olmaması kaydıyla işverenin Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla işyeri dosyası işlemden kaldırılacaktır.

Yani işçi çalıştırmak istediğinizi belirttiniz ancak işler planladığınız gibi gitmedi ve işçi çalıştırmaktan vazgeçtiniz. Bu durumu anlatan bir dilekçe ile kuruma müracaat ettiğinizde, hakkınızda herhangi bir şikayet, ihbar veya şüpheli durum yoksa işyeriniz tescil edildiği gün itibari ile işlemden kaldırılacaktır. Mehmet Benzer

https://www.linkedin.com/pulse/i%25C5%259Fyeri-bildirgesi-nasil-iptal-edilir-mehmet-benzer/?trackingId=dmzVOW%2FPkiXe1yTI9A8Lrg%3D%3D

kaynak: ozdogrular.com

 

Yorumlar