Ana Sayfa GENEL 6 Şubat 2021 623 Görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapabileceğiniz İşlemler

Sistemden kimler yararlanabilir?

Sistemden;

• Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

• e-Devlet şifresi bulunan,

• ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Sisteme nasıl giriş yapılabilir?

İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik
Numarası/Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri ya da e-Devlet Şifresi
kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir.

 

Sistemi kullanmak için şifre nasıl alınabilir?

Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi
üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir.

 

Sisteme giriş şifresi unutulursa, ne yapılmalı?

ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden “Şifremi Unuttum” butonu
tıklanarak yeni şifre oluşturulması mümkündür.

 

Sistemin avantajları nelerdir?

• Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi.

• İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin
hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.

• Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim
bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin
görüntülenebilmesi.

• İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.

• Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet
sunulması.

• Vergiye gönüllü uyum seviyesinin artırılması.

 

İnteraktif Vergi Dairesinde
hangi vergi işlemleri yapılabilir?

ݥ Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi dilekçesi

ݥ Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe

ݥ Özelge talebi dilekçesi
ݥ

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında özelge
talebi
ݥ

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma
talebi dilekçesi

ݥ Engellilik vergi indirim dilekçesi

ݥ Mukimlik belgesi talebi dilekçesi

ݥ Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması
dilekçesi

ݥ Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması
ile gelirin son bulması dilekçesi

ݥ Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi

ݥ İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi
kapsamında gelir vergisi iade talep dilekçesi

ݥ Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün
sona erme bildirimi dilekçesi

ݥ Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş dilekçesi

ݥ Harç ve değerli kağıt bedeli iade talebi dilekçesi

ݥ İzaha davet işlemleri

ݥ Eczane bilgi formu talebi

ݥ Satış hasılatı bilgi formu talebi

ݥ Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti onay talebi

ݥ Genel amaçlı dilekçe

ݥ Belge iptal talep dilekçesi

ݥ Adres değişikliği durumunda belgelerin yeni adreste
kullanılmasına dair dilekçe
ݥ

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında ana faaliyet
koduna ilişkin itiraz dilekçesi
ݥ

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında kronik
rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme
sürelerinin uzatılmasına dair dilekçe

 

İnteraktif Vergi Dairesinde
hangi beyanname işlemleri yapılabilir?

💹 Beyanname ve tahakkuk bilgileri

💹 Geçerli e-Beyanname sözleşmeleri

💹 İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi giriş

💹 İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ara

💹 Veraset ve intikal vergisi beyanname işlemleri

💹 e-Beyanname sözleşme iptali

 

İnteraktif Vergi Dairesinde
hangi araç işlemleri yapılabilir?

🚘 Kasko değerine göre MTV düzeltme dilekçesi

🚘 Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun
kaldırılması dilekçesi

🚘 Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu
taşıt vergisi istisna dilekçesi

🚘 Motorlu taşıt vergisi taksit düzeltme talebi dilekçesi

🚘 Beyanlı trafik para cezası ödeme

 

İnteraktif Vergi Dairesinde
şifresiz ödeme işlemleri nelerdir?

ݥ MTV ve trafik para cezası ödeme

ݥ Tecilli borç ödeme

ݥ Belge numarası ile ödeme

ݥ Yurt dışı çıkış harcı ödeme

ݥ Cep telefonu harcı ödeme

ݥ Tapu harcı ödeme

ݥ Umuma mahsus pasaport harcı ödeme

ݥ Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme

ݥ Sürücü belgesi harcı ödeme

ݥ Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme

ݥ T.C. kimlik kartı bedeli ödeme

ݥ Göç idaresi ikamet tezkeresi harcı ödeme

ݥ Referans numarası ile ödeme

 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek
şifresiz işlemler nelerdir?

💻 Şifresiz ödeme işlemleri

💻 e-Belge doğrulama

💻 Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama

💻 İnteraktif Vergi Dairesi belge doğrulama

💻 Vergi kimlik numarası doğrulama

💻 Vergi kimlik numarası sorgulama

💻 e-Vergi levhası sorgulama

💻 2016/02 sayılı Genelge gereğince resen terk ettirilen
mükelleflere ait sorgulama

💻 Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama

💻 ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama

💻 Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama

💻 Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası alma

 

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi
bilgiler görüntülenebilir?

💻 Sicil bilgileri

💻 Ortaklık bilgileri

💻 Araç bilgileri

💻 e-Yoklama bilgileri

💻 e-Haciz bilgileri

💻 Vergi ceza ihbarnameleri

💻 Ödeme kaydedici cihaz bilgileri

💻 e-Arşiv Fatura bilgileri

💻 Adıma kesinti yapan firma/şahısların listesi

💻 Belge basım bilgileri

💻 Vergiye uyumda vergi indirim bilgisi

💻 Takdire sevk bilgileri

💻 Tahsilat bilgileri

💻 Tahakkuk bilgileri

💻 e-Tebligat bilgileri

💻 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep
durum sorgusu
İnteraktif Vergi Dairesi ile
hangi ödeme ve borç işlemleri yapılabilir?

💻 Borç ödeme ve detay

💻 Borç durum yazısı talebi

💻 7143 sayılı Kanun kapsamında ödeme işlemleri

💻 İkincil sorumluluk borç bilgileri

💻 Ödemeler ve alındılar

💻 Taksitlendirme/tecil bilgileri

💻 Taksitlendirme/tecil talebi dilekçesi (6183 sayılı Kanunun
48. maddesi kapsamında)

💻 Ödeme emirlerim/mal bildiriminde bulunma dilekçesi

💻 e-Haciz bilgilerim/borç olmaması durumunda haciz
kaldırma talep dilekçesi

💻 Emanet defterim/mahsup/iade talep dilekçesi

💻 Beyanlı trafik para cezası ödeme

💻 Yurt dışı çıkış harcı sorgulama

 

İnteraktif Vergi Dairesi ile
hangi mükellefiyet işlemleri yapılabilir?

💻 Mükellefiyet yazısı talebi (merkez ve şube)

💻 İşe başlama bildirimi

💻 İşi bırakma bildirimi

💻 İş yeri adres değişikliği bildirimi

💻 Şube iş yeri açılış bildirimi

💻 Şube iş yeri kapanış bildirimi

💻 Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi
verilmesi

💻 Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi

💻 Sermaye artırımı dilekçesi

💻 Sermaye azaltımı dilekçesi

💻 Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep dilekçesi

💻 Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi

💻 Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi

💻 Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi

💻 Hisse devri dilekçesi verilmesi

💻 Vergi türü değişikliği dilekçesi verilmesi

💻 İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi

💻 Apartman yöneticiliği sicil açılış dilekçesi

💻 Muhtasar beyanname (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
dahil) gelir stopaj mükellefiyeti açılış dilekçesi

💻 e-Vergi levhası oluşturma

💻 Yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesi

💻 İş ortaklığı işe başlama bildirimi

💻 Adi ortaklık işe başlama bildirimi

💻 Turizm payı mükellefiyeti açılış dilekçesi

 

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil