Ana Sayfa GENEL 6 Temmuz 2022 246 Görüntüleme

API, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları                     

MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

  1. a)1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çarpılacaktır.
  2. b)1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.
  3. c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için2/6/2022tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:
Yıllar 2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

  Yıllar 2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

  Yıllar 2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

1953 ve öncesi 11.735.020,451   1981 165.263,381   2002 18,098
1954 10.585.055,679   1982 137.413,442   2003 13,894
1955 9.374.463,926   1983 119.450,327   2004 11,987
1956 7.680.173,649   1984 95.564,073   2005 10,737
1957 6.718.733,174   1985 65.877,907   2006 10,128
1958 6.145.775,817   1986 47.713,894   2007 9,034
1959-1966 5.220.648,186   1987 36.776,591   2008 8,481
1967 4.736.367,233   1988 24.449,642   2009 7,747
1968 4.347.712,882   1989 14.832,738   2010 7,557
1969 4.141.602,969   1990 8.996,946   2011 7,015
1970 3.865.248,545   1991 5.773,118   2012 7,138
1971 3.477.527,532   1992 3.466,791   2013 6,791
1972 2.947.212,481   1993 2.091,287   2014 6,215
1973 2.607.119,006   1994 1.252,959   2015 5,794
1974 1.935.016,143   1995 569,519   2016 5,390
1975 1.543.066,423   1996 315,543   2017 4,897
1976 1.316.148,192   1997 162,085   2018 4,253
1977 965.408,757   1998 93,925   2019 3,458
1978 690.353,519   1999 60,623   2020 2,940
1979 511.141,140   2000 36,662   2021 2,367
1980 238.763,833   2001 29,949   2022 1,429
            2022/2 1,000

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

kaynak:resmigazete.gov.tr

Yorumlar

İlginizi çekebilir