Ana Sayfa GENEL 6 Ağustos 2021 785 Görüntüleme

Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)tarafından 05.07.2021 tarihinde yayınlanan Genel Yazı ile uzaktan çalışma gün bildirimi konusundaki tereddütler giderilmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bahsi geçen Genel Yazı ile uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine ilişkin uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir. Öncelikle uzaktan çalışma gün sayısının bildirimine ilişkin olarak;

-Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu olacak,

-Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek,

-Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) mümkün bulunacak,

-Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dahil edilecek; işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilecektir.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Seyhan Deniz Türker – https://www.hurses.com.tr/seyhan-deniz-turker/uzaktan-calisma-gun-bildirimi1/haber-44695

Yorumlar