Ana Sayfa GENEL 7 Ekim 2020 461 Görüntüleme

520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Bu Tebliğle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

KKaynak : gib.gov.tr

Yorumlar