Ana Sayfa GENEL 7 Kasım 2020 238 Görüntüleme

T.T.K. Geçici 13. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik

Berker Bostancı
kaynak: hurses.com.tr

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

İlgili değişiklik tebliği ile 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in;

– 4’ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kar dağıtım tarihleri “30.09.2020” ibaresi “31.12.2020” olarak değiştirilmiştir. (tarih değişikliği, 18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kar Dağıtımı sınırlama süresi, 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.)

– 5’nci maddesinin başlığı “Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “kâr payının” ibareleri “kâr payının veya kâr payı avansının” olarak değiştirilmiştir.

– 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi” ibaresi “kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kâr payının” ibaresi “kâr payının veya kâr payı avansının” olarak değiştirilmiştir.

(Resmi Gazete: 28.10.2020 tarihli 31288 sayılı)

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil