Ana Sayfa GENEL 8 Nisan 2022 403 Görüntüleme

Kur Korumalı Mevduat Sistemine Dahil Olmak İsteyen Şahıs ve Tüzel Kişiler Son Tarih 31.03.2022 Olarak Belirlendi.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022

Bu konu ile ilgili Aşağıda 08.04.2022 tarih ve 31803 Sayılı Tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.

 

8 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31803

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/16)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Yorumlar