Ana Sayfa GENEL 8 Temmuz 2021 793 Görüntüleme

Mali Tatil nedeniyle işlemeyen süreler-2

Seyhan Deniz Türker

– Dava açma süreleri

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 61/1 uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Çalışmaya ara verme” başlıklı 61/1. maddesinin ilk cümlesi 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 650 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar