Ana Sayfa GENEL 8 Eylül 2020 387 Görüntüleme

LUCA MALİ MÜŞAVİR PAKETİNDE MUHASEBE YAZILIM UYGULAMASI

7252 Sayılı Kanun Luca Muhasebe Yazılımı Uygulaması
− 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa
çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
− 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden
önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,
Durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi
takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği
sağlanacaktır.
**Personel kartlarında 7252 sayılı kanun maddesi yer almayacaktır. Yapılan
tanımlamalara göre bordro ve Muhtasar Prim Hizmet beyannamelerine otomatik olarak yansıtılacaktır.**
***7252 sayılı kanun personel kartlarında yer almamaktadır. Teşvik süresi
bittiğinde önceden devam ettiği kanun maddesinden devam edebilmesi için
kanun no alanına ekleme yapılmamıştır.**
Luca Muhasebe Yazılımında Kısa Çalışma ve Pandemi Ücretsiz izinden döneminden dönen personeller için 7252 sayılı teşvik uygulaması şu şekilde olacaktır. Aşağıdaki linki tıklayarak gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.

7252 Say1l1 Kanun Luca Uygulamas1 (1)

Kaynak: luca.com.tr

 

 

Yorumlar