Ana Sayfa GENEL 9 Şubat 2022 199 Görüntüleme

Kurumlar Vergisinde Kafa Karıştıran Madde

Kurumlar vergisinde şirketlere 1 puanlık indirim öngören kanun düzenlemesi soru işaretleri oluşturdu. Vergi oranının yüzde kaç olacağına ilişkin belirsizlik çözüm bekliyor.

Sanayici ve ihracatçıya kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören kanun düzenlemesi, vergi oranının yüzde kaç olacağına ilişkin kafalarda soru işareti yarattı. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine göre kurumlar vergisi oranı yüzde 20, kanunun geçici 13. Maddesine göre ise yüzde 20’lik oran 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 23 olarak uygulanacak. Ancak sanayici ve ihracatçıya 1 puanlık vergi indirimi getiren torba kanunun madde gerekçesinde, “Geçici düzenlemeyle 2022 yılı için %23 oranı uygulanmakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi oranı %20’dir. Böylece %20 oranına göre bu mükellefl erin söz konusu kazançlarına oran %19 olarak uygulanacaktır” ifadeleri yer alıyor.

Yüzde 19’dan yararlandırılmalı

E.Gelir İdaresi Strateji Başkanı Nazmi Karyağdı, kanun maddesi ile madde gerekçesinin tutarsız olduğunu belirterek, uyumsuzluğun giderilerek sanayici ve ihracatçının hak ettiği şekilde yüzde 19 olan indirimli orandan yararlanması gerektiğini bildirdi. Vergialgi.net’te konuyu değerlendiren Karyağdı, son 5 yıl içinde kurumlar vergisi (KV) oranı da aynen ÖTV’ye benzediğini belirterek, her yıl ayrı bir oran uygulandığını aktardı. Kurumlar vergisi reformu kapsamında 2007’de vergi oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldüğünü hatırlatan Nazmi Karyağdı, 2018-2020 döneminde verginin yüzde 22’ye yükseltilerek reformun en önemli ayağının zedelendiğini kaydetti.

Uyumsuzluk giderilmeli

Geçen yıl Nisan ayında verginin 2021 için yüzde 25’e, 2022 için yüzde 23’e yükseltildiğini söyleyen Karyağdı, kısa süre önce ise kurumlar vergisinde sanayicilere ve ihracat gelirlerine 1 puanlık indirim geldiğini belirtti.

Hâlen kurumlar vergisiyle ilgili yürürlükte 3 ayrı kanun maddesi bulunduğunun altını çizen Nazmi Karyağdı, “Kanunun 32. maddesine göre kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. Aynı kanunun geçici 13. maddeye göre ise 32. maddedeki %20 oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. 32. maddeye eklenen yeni fıkralara göre ise; sanayicilerin ve ihracatçıların 1.1.2022’den itibaren bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak” dedi. Bu metinlere göre verginin, 1 puanlık indirimle yüzde 23 yerine yüzde 22 ödeneceğini söyleyen Karyağdı, ilgili kanun maddesinin gerekçesinin son bölümünde kurumlar vergisinin yüzde 19 olarak uygulanacağı ifadesinin yer aldığını belirtti. Karyağdı, gerekçe ve kanun maddesi arasındaki uyumsuzluğun giderilerek, sanayici ve ihracatçıların hak ettikleri şekilde desteklenerek vergi oranının yüzde 19 olması gerektiğinin altını çizdi.

Madde gerekçesindeki geçici düzenleme

Kanunun 32’nci maddesine eklenen fıkranın kafa karışıklığı yaratan gerekçesi şöyle: “Geçici düzenlemeyle 2022 yılı için %23 oranı uygulanmakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ayrıca anılan Kanunun 32’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında kurumlar vergisi oranının borsaya açılma ve KOBİ birleşmeleri gibi hallerde de indirimli uygulanacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeyle sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının geçerli olan kurumlar vergisi oranına göre bir puan indirimli uygulanması sağlanmaktadır. Böylece %20 oranına göre bu mükellefl erin söz konusu kazançlarına oran %19 olarak uygulanacaktır.”

https://www.dunya.com/ekonomi/kurumlar-vergisinde-kafa-karistiran-madde-haberi-648198

kaynak: ozdogrular.com

 

Yorumlar