Ana Sayfa Yazılar 9.08.2021 862 Görüntüleme

7326 Sayılı Yasa İle Kdv Artırımı

ŞENOL DÖNDER 

SMMM

 

7326 sayılı yasada Matrah Artırımlarından biri olan Kdv Matrah artırımı bilindiği üzere 2016 yılından başlayarak 2020 yılı dahil olmak üzere yürürlüğe 09.06.2021 tarihinden itibaren girmiştir. Süre uzatımı şu an gündemde olmadığından geçerli olan matrah artırımı süresi 31.08.2021 dir. Matrah artımınızı 31.08.2021 tarihine kadar yapabilirsiniz.

2016 dahil ve 2020 dahil yıllara ait vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak kdv yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Katma değer vergisi mükelleflerinin artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artımında bulunmaları zorunludur.  Ancak Mükellefler bu dönemler içinde yıl bazında seçim yaparak artırım yapabilirler.

Katma Değer vergisi matrah artırımı aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere oranları şu şekilde oluşmaktadır.

  • 2016 yılı için Kdv Artırım Oranı Yüzde 3,
  • 2017 yılı için Kdv Artırım Oranı Yüzde 3,
  • 2018 yılı için Kdv Artırım Oranı Yüzde 2,5,
  • 2019 yılı için Kdv Artırım Oranı Yüzde 2,
  • 2020 yılı için Kdv Artırım Oranı Yüzde 2 dir.

Katma Değer Vergisi Matrah Artımında hesaplamada dikkat edilecek olan tutar, Hesaplanan Kdv tutarıdır.

ÖRNEK 1 –

  • Mükellef 2016 yılında hesaplanan Kdv Toplamı 60.000.- TL.
  •                   2017 yılında hesaplanan Kdv Toplamı 200.000 TL. Tecil edilebilecek tutarı 20.000 TL. olsun.

Bu verilere göre Kdv Artırımı nasıl olacak, nasıl hesaplanacaktır.

Öncelikle 2016 yılı için hesaplanan kdv tutarı 60.000.- TL. Bu aya ait artırım oranı % 3 ile çarpılarak bulunan tutar

60.000 TL X % 3 = 1.800.- TL. dir.

2017 yılı için  hesaplanan kdv tutarı 200.000.- TL. olan kdv matrahından Tecil edilebilecek olan 20.000 TL. düşerek 200.000.- TL – 20.000.- TL = 140.000.- TL Bu aya ait artırım oranı da % 3 ile çarpılarak bulunan tutar da  140.000 TL X % 3 = 4.200.- TL. dir.

2016 ve 2017 yılı için Kdv artırımında yatırılacak olan tutar,

2016 yılı  1.800.- TL.

2017 yılı 4.200.- TL.

Toplam   6.000.-TL. olacaktır.

İlgili yıllarda hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin kdv beyannamesi  vermiş olan mükellefler ilgili yıl için Gelirler veya Kurumlar matrah artırımında bulunmak şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunarak kdv artırım hükümlerinden faydalanabilirler.

Matrah ve vergi artırımın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapmalı ve ödemelerin de  Eylül 2021 ayından itibaren başlayarak peşin veya taksitlerle yatırılması gerekmektedir.  Peşin ya da taksitlerle ve birinci taksidin de 30 Eylül 2021 tarihine kadar yatırılması şarttır. Taksitlerle ödemek isteyen mükelleflerin de ikişer aylık dönemler halinde 1,09 katsayı uygulanarak 6 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.  Şayet peşin ödeme seçeneğini seçen mükellef varsa tahakkuk eden vergilerin tamamını 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Matrah ve Vergi artırımında bulunan mükelleflerin hesaplanan vergilerini kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememesi halinde ödenmeyen vergi tutarları ilk ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilir. Ancak vergi ve matrah attırımındaki  olanaklardan  avantajlardan faydalanamayacaktır.

 

 

 

Yorumlar