Ana Sayfa GENEL 10 Ekim 2020 185 Görüntüleme

Memurun güncel, mali ve sosyal yardımları

Kamuda 4 milyon 698 bin 941 kişi çalışıyor. Bu toplam sayının; 2 milyon 942 bini kadrolu personel, 455 bini sözleşmeli personel, 1 milyon 100 bini sürekli işçi, 51 bini geçici işçi, 105 bini diğer çalışanlar.

Devlet, kadrolu personele yani memurlara ücret ve mali hakların yanısıra bazı sosyal hak ve yardımlardan yararlanma imkanı sağlıyor. İşte o mali ve sosyal haklar ile güncel rakamlar…

Aile yardımı

Eş ve çocuklarından dolayı, memurlara her ay aylıklarıyla birlikte aile yardımı ödeneği veriliyor. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde eş için ödenen aile yardımının miktarı 351 TL’ye çıktı. Çocuğu olan, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, çocuk için de aile yardımı veriliyor. Şu anda 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için ödenen aile yardımının miktarı 77 TL, 72 aydan büyük her bir çocuk için ödenen aile yardımının miktarı ise 38.61 TL.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, sosyal denge tazminatı ödeniyor. Bunun da net tavan tutarı 1.235 TL.

Ölüm halinde

Ölen devlet memurunun yakınlarına 2.935 TL tutarında ölüm yardımı ödeniyor. Memur olmayan eş ile aile yardımı ödeneği kapsamında olan çocuğu ölenlere ise 1.467 TL tutarında ödeme yapılıyor.

Yiyecek için

Memurlara yemek yardımı da yapılıyor. Yemek verme şeklinde yapılan bu yardıma ilişkin giderlerin en çok yarısı kadar olan kısmı ilgili kurum bütçesinden karşılanırken, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise memurlardan alınıyor.

Giyecek parası

Bazı devlet memurlarına kadro unvanları ya da hizmet sınıfları esas alınarak giyecek yardımı yapılıyor. Giyecek yardımı, bazı personele giyecek bedelinin nakit olarak ödenmesi şeklinde olurken, bazı personele ise giyecek olarak veriliyor.

İkramiyeler

Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre, belediyelerdeki toplam memur sayısının yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla belediyede çalışan memurlara yılda iki defa ikramiye ödenebiliyor. Bu ödeme 3.861 TL civarında. İkramiye her 6 ayda bir maaş katsayısına göre artıyor. Büyükşehir belediyelerinde de başarılı memurlara her defasında 5.560 TL olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödeniyor.

Toplu sözleşme ikramiyesi

Kamu görevlileri sendikasına üye olup, ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen memurlara her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylıkları ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. Temmuz-aralık döneminde toplu sözleşme ikramiyesi üç aylık net 1.150 TL.

Memurlar, canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı alabiliyor.

kaynak: posta.com.tr

Yorumlar