Ana Sayfa GENEL 11 Mart 2021 464 Görüntüleme

Yepyeni Bir Dağıtılmayan Kurum Kazancı Tevkifatı Yolda

Timur Çakmak
Tam Tasdik, Şirket Ortağı
tcakmak@kpmg.com

Türkiye’de pandemi, ekonomik darlık, işsizlik, enflasyon, TCMB Rezervleri, hazine nakit dengesi, gösterge faiz, swap, kur vb ifadeler son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eder hale geldi.  Özellikle Covid-19’un etkilerinin, aşı çalışmaları başlamasına rağmen en az bir yıl daha devam edeceği öngörülüyor. Haliyle, ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek için daha önce en azından ikinci dünya savaşından sonra hiç karşılaşmadıkları güçlüklerle uğraşmak  için ekstra gayret gösteriyor.

Hal böyle olunca ve bir de ülkemiz özelinde borçlanmanın maliyetinin yüksekliği dikkate alındığında “Devlet” olarak tanımlanan yapının fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, ekonominin desteklenmesi, önemli finansman ihtiyacını gerektiriyor ve bu da okların yönünü yine vergiye çeviriyor. Tabii olarak burada işletmeler bir yandan yeni dünya düzenine ayak uyduruyor, diğer yandan da ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışılırken ardı arkası kesilmeyen vergi düzenlemelerinin mükellefler üzerinde inanılmaz bir yük biriktirmeye devam ettiği de bir gerçek.

Ancak Devletin bu dönemde yüksek finansman gereğini  en ucuz yolla karşılamaya ihtiyacı olduğu ve bu amaçla en son başvurulan vergileme türü olarak karşımızda dağıtılmayan şirket karlarından stopaja tabi tutulması konusunun son günlerde konuşulduğunu ve hatta aşağıda ayrıntısını değerlendireceğimiz maddenin piyasada ciddi olarak dolaştığını görüyoruz.

Gelir Vergisi Kanununa Geçici 92 inci madde olarak eklenmesi beklenen madde neler getiriyor?

Son günlerde piyasada yer alan mevcut taslağın çıkıp çıkmayacağı bu aşamada kesin olmasa da basında yer alan bilgilerden taslağın kısa sürede TBMM’ye gelmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Söz konusu taslağa göre düzenlemenin içeriğinin aşağıdaki konuları içereceği değerlendirilmektedir.

Ø  Kapsama Kimler Giriyor? Tevkifatı Kimler Yapacak?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ kapsama girmektedir.

Buna göre;

  • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketleri,
  • Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketleri,
  • Kooperatifler
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
  • İş ortaklıkları
  • İktisadi Kamu Kuruluşları,
  • Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki dar mükellefiyete tabi işyerleri

Kapsama girecektir. Kapsam sektörel bir ayırım içermemektedir. Eğer TBMM gündemine gelirse bazı istisnalar gündeme gelebileceği tahmin edilmektedir.

Ø  Dağıtılmayan Kar Payı Tevkifatının Matrahı ne olacak?

Tevkifat Matrahının taslağın gerekçesinden aşağıdaki şekilde hesaplanacağını öngörüyoruz. Eğer kanun çıkarsa haliyle matrah konusu tebliğler ile netleştirilir.

———————————————————————-

Ticari Kazanç                                                              (+)

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                       (+)

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler   (-)

 – İştirak Kazançları İstisnası

– Varsa Yatırım İndirimi İstisnası (GVK Geçici 61)

=——————————————————————–

Kurum Kazancı

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (-)

=——————————————————————-

Tevkifat Matrahı


yazının devamı için tıklayınız

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil