Ana Sayfa GENEL 11 Ekim 2019 571 Görüntüleme

Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Tarih: 11.10.2019                                    RESMİ GAZETE                                  Sayı: 30915

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından;

Bankamızca vadesine, en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise  yıllık yüzde 18,25  olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorumlar