Ana Sayfa GENEL 11 Ekim 2020 318 Görüntüleme

ÖZELGELER : Tıbbi maske tesliminde uygulanacak KDV oranı

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178
Tarih:  09/06/2010

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178

09/06/2010

Konu

:

Tıbbi maske tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6307.90.99.10.11 GTİP numarasından ithal edildiği belirtilen tıbbi maskenin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

5 inci sırasında ise “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

yer almaktadır.

Buna göre, Firmanız tarafından TGTC’nin 6307.90.99.10.11 GTİP numarasından ithal edilen tıbbi maskeler, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasında sayılan “… dış giyim eşyası … ve her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri…” kapsamında değerlendirilerek ithal veya teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı A.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar