Ana Sayfa GENEL 11 Aralık 2021 511 Görüntüleme

Kıdem Tazminatı Hesaplanmasında Hangi Ödemeler Dikkate Alınacak?

İşçinin iş sözleşmesinin belli durumlarda sona ermesi halinde kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatı, her yıl için otuz günlük ücret üzerinden ödenir. Yılı aşan süreler için de orantısal ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı son, giydirilmiş ve brüt ücret üzerinden ödeme hesaplanır.

Yani, işçinin ücretine ilaveten işçiye ödenen para ve para ölçülebilir tüm menfaatler bu ödemede dikkate alınır. Buna göre aşağıda sayılan ve süreklilik arz eden, para ve parayla ölçülebilir tüm menfaatler dikkate alınır.

***

Giydirilmiş brüt ücret

Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, çıplak ücretine ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akitten ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde bulundurulur.

Bu menfaatlerin belirlenmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir.

1- Yapılan ödemenin sözleşmeden veya kanundan doğması,

2- Süreklilik arz etmesi,

3- İşçiye sağlanan bir menfaat niteliği taşıması,

4- Para ve para ile ölçülebilir olması,

Bu esaslardan birinin bulunmaması halinde, işçiye sağlanan menfaat kıdem tazminatının hesabına dahil edilmez.

– İkramiye

– Temettü

– Devamlılık arz eden prim ödemeleri,

– Kasa tazminatı, Mali sorumluluk tazminatı

– Unvan ya da imza tazminatı

– Yemek yardımı

– Gıda yardımı (süt, yoğurt, ara dinlenmesinde verilen meşrubat vb.)

– Erzak yardımı

– Ulaşım yardımı,

– Yakacak yardımı

– Aile yardımı

– Konut yardımı

– Havlu ve sabun yardımı (eğer işyeri dışında kullanılmasına izin verilmiyorsa tazminat hesabına katılmaz)

– Sosyal yardım niteliğinde ayakkabı ya da bedeli

– Yıllık izin harçlığı (her yıl sürekli veriliyorsa)

– Çocuk zammı, çocuk yardımı,

– Aylık ödenen eğitim yardımları,

– Sağlık yardımı,

– Giyim yardımı,

gibi süreklilik gösteren ödemeler dikkate alınacaktır. Resul Kurt

 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kidem-tazminati-hesaplanmasinda-hangi-odemeler-dikkate-alinacak/642364

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar