Ana Sayfa GENEL 12 Eylül 2021 608 Görüntüleme

Bazı kazanç ve iratlara ilişkin uygulanacak stopaj oranı

Berker Bostancı

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Karar’ın eki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişikliğe göre;

1)  “Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir.    (değişiklik öncesindeki ibare;  hisse denedi yoğun katılma belgeleri şeklindeydi.)

2) Altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan    girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir. (değişiklik öncesindeki ibare; altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar şeklindeydi.) Bu kazançlar için %0 oranında vergi stopajı uygulanmaktadır.

6362 ayılı SPK’na göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %15 vergi stopajı uygulanmaktadır.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar