Ana Sayfa GENEL 12 Ekim 2021 653 Görüntüleme

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Kanunlara göre Vergisel Teşvikler hakkında yazı dizisine başladık. Bugünkü yazımızda 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan Vergisel Teşvikleri ele alacağız.

1) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerlidir. (GVK md. 20GVGT 254) (5228 s. Kanun Geçici md. 1)

2) Ar-Ge İndirimi

Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü “Ar-Ge İndirimi“ olarak yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.(GVK md.89/1-9;5746 s. Kanun md. 5,)

3) Yatırım İndirimi İstisnası

5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi uygulamaları bu Kanuna eklenen Geçici 69. madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle 01/01/2006 tarihinden önce indirilemeyen istisna tutarları,
  • GVK’nın 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1.-.6. maddeleri çerçevesinde başlanılan yatırımlarda, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,
  • GVK mülga 19. maddesi kapsamında 01/01/2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmek şartıyla bu tarihten sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(GVK mülga Md.19GVK Geçici madde 61GVK Geçici madde 65GVK Geçici madde 69GVGT 276GV Sirküleri/1GV Sirküleri/22GV Sirküleri/23GV Sirküleri/32)

kaynak: gib.gov.tr

 

Yorumlar

İlginizi çekebilir

27.01.2021 Tarihli Resmi Gazete

27.01.2021 Tarihli Resmi Gazete