Ana Sayfa GENEL 12 Aralık 2020 236 Görüntüleme

E-Defter uygulaması kapsamına girenlerin uygulamaya geçişleri

Berker Bostancı

Kaynak: hurses.com.tr

10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) şartını 2018 yılında sağlayan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-faturaya ve e-deftere geçmeleri gerekiyor.

-5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçilmesi gerektiğinden, bu mükellefler 01.01.2021 tarihinden itibaren e-deftere geçmeleri gerekiyor.

-5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) şartını 2020 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01.07.2021 tarihinden itibaren e-faturaya geçilmesi gerektiğinden, bu mükellefler 01.01.2022 tarihinden itibaren e-deftere geçmeleri gerekiyor.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkûr Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden, bu mükellefler 01/01/2021tarihinden itibaren e-deftere geçmeleri gerekiyor.

-Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden, bu mükellefler 01/01/2021tarihinden itibaren e-deftere tabi olmaları gerekiyor.

-Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden, bu mükellefler 01/01/2021tarihinden itibaren e-deftere tabi olmaları gerekiyor.

-19.10.2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397’ inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 01/01/2020tarihinden itibaren e- deftere tabi olmaları gerekiyor.

Ayrıca GİB, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

Yorumlar