Ana Sayfa GENEL 13 Ocak 2020 747 Görüntüleme

Varlık Barışı 30.06.2020 uzatılması

Berker Bostancı

11.01.2020 10:20

hurses.com.tr

Cumhurbaşkanın, 1948 sayılı kararı ile “Varlık Barışı” bildirim ve beyan süreleri 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

19 Temmuz 2019 tarihli 30836 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2’nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 90 ile Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bunlarla yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin kapatılabilmesine,

Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, ilişkin düzenlemeler yapılmış ve konuyla ilgili olarak 02 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)”ile 7186 sayılı Kanun ile yapılan varlık barışı düzenlemesine ilişkin uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Cumhurbaşkanın 1948 sayılı kararı ile Gelir Vergisi kanunun Geçici Madde 90’daki beyan süresi olan 31.12.2019 bitiş tarihini, bu tarihten 6 ay uzatılması yönünde kararlaştırılmış olup, bu süre uzatımına göre;

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirim süresi ile kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin kapatılmasında kullanılmasına ilişkin süre; 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin süre; 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

kaynak:  hurses.com.tr

Yorumlar