Ana Sayfa GENEL 13 Mart 2022 223 Görüntüleme

KDV Oranı Değişimi Sebebiyle İade Edilen Mallara İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Oranı Ne Olacaktır?

Maliye Bakanlığı’nca verilen Özelgelerde, “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. maddesinde malların iade edil­mesi, “matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” olarak kabul edil­mektedir. Malların iadesi halinde ilk tes­limin tabi olduğu oran geçerli olacak ve karşılıklı “düzeltme”ler bu oran üzerin­den gerçekleştirilecektir.” (M.B.’nın 25.02.1988 tarih ve 12411 sayılı özelgesi) “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. maddesinde malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, malların iade edilmesi “Matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” olarak kabul edildiğinden, malların iadesi halinde ilk teslimin tabi olduğu oran geçerli olacak ve karşılıklı düzeltmeler bu oran üzerinden gerçekleştirilecektir.” (M.B.’nın 16.08.2004 tarih ve 37556 sayılı özelgesi)
Buna göre, % 8 KDV hesaplanarak satılan ürünlerinin KDV oranı % 1’e indirildikten sonra iade edilmesi halinde, iade faturasının % 8 KDV oranı dikkate alınarak düzenlenmesi gerekir. Güray Can
kaynak: ozdogrular.com

 

Yorumlar