Ana Sayfa GENEL 13 Ağustos 2022 108 Görüntüleme

Ne kadar etkin: Gerçek faydalanıcı bildirimi

Caner SAMANCI

8.06.2022 tarihinde TBMM’ye sunularak kanunlaşan Torba Yasa Teklifi içerisinde gerçek faydalanıcı bildirimine yönelik vergisel düzenlemeler yer alıyor. Daha önce 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenen alana ilişkin kanunlaştırma gereksinimi ile yola çıkıldığı anlaşılan teklif ile aynı zamanda bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin Mükerrer 355. maddeye yeni bentler ilave edildiği anlaşılmaktadır.

Yazımızda maddeyi açıklamaktan ziyade gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin düzenlemeye yönelik olarak kanaatlerimize yer verilecektir.

Gerçek faydalanıcı nedir?

Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. Gerçek faydalanıcının nasıl belirlenmektedir?

1) Tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

Gerçek faydalanıcı bildirimi ne kadar gerekli?

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: dunya.com

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Nakdi Ücret Desteği

Nakdi Ücret Desteği