Ana Sayfa GENEL 13 Eylül 2021 287 Görüntüleme

İktisadi Kıymet Değerlemesi -1

Seyhan Deniz Türker

6.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 530 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu(“VUK”) Genel Tebliği ile VUK’ nun geçici 31. maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutmak istemeleri halinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Yazımızda bu usul ve esaslardan kısaca bahsedilecektir. Usul ve esaslar içerisinden kimlerin yeniden değerleme yapabileceği, yeniden değerleme tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin neler olduğu, yeniden değerlemeye esas değer vs konularda kısaca açıklamalar yapmaya çalışacağız. Ancak usul ve esaslara geçmeden önce kısaca önemli olduğunu düşündüğümüz aşağıdaki özeti geçmemizin okuyucularımız için yararlı olacağını düşünüyoruz.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar