Ana Sayfa GENEL 14 Nisan 2020 428 Görüntüleme

E-Beyanname de Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Güncelleme

13.04.2020 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri Hakkında Duyuru;

2020 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti nedeniyle yeni düzenlemeler yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 113 üncü maddesi, 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Söz konusu değişiklik ve diğer değişiklikler için Beyanname Düzenleme Programınızı güncellemeniz gerekmektedir.

Yorumlar