Ana Sayfa GENEL 14 Ağustos 2020 328 Görüntüleme

Kısa çalışmada kıdem tazminatı devam eder

Yargıtay’ın kısa çalışma süresinin işçinin kıdem tazminatına esas çalışma süresine dahil edilmesi gerektiğine dair kararı var. Kısa çalışmada geçen 5 aylık süre, işçilerin kıdem tazminatı açısından çalışılmış gibi sayılıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerlerinde ödenekten yararlanma süresi yeni bir başvuruya gerek olmaksızın bir ay daha uzatıldı. Ayrıca fesih yasağı ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanlar için uygulanan nakdi ücret desteği de 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. İşçilerin de bu süreç de akıllarına takılan bazı sorular var. Bunlardan biri de kısa çalışma süresinin kıdeme dahil edilip edilmeyeceği. Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde işçiler bu süreçte ya hiç çalışmıyor ya da normalden daha az gün veya saatlerle çalışıyor.

YARGITAY KARARI VAR

Dolayısıyla işverenler kısa çalışmadaki işçilerin ücretlerini ve sigorta primlerini yalnızca çalıştıkları günler üzerinden ödüyor. Örneğin işyerinin tamamen kapalı olduğu bir durumda işveren kısa çalışma süresince işçilerine ücret ödemediği gibi sigorta primi de yatırmıyor. Yargıtay kısa çalışma süresinin işçinin kıdem tazminatına esas çalışma süresine dahil edilmesi gerektiğine dair kararlar vermiştir. Kısa çalışmanın süresinin üç aydan daha uzun süreye uzatılması halinde de yalnızca üç aylık sürenin değil fiilen kısa çalışma gerçekleştirilen bütün sürelerin kıdem tazminatına esas çalışma süresine eklenmesi yönünde kararı mevcuttur.

ÇALIŞMIŞ GİBİ SAYILIYOR

Bu çerçevede 1 Nisan tarihi itibarıyla kısa çalışmaya gidilmiş ve 1 Eylül’e kadar kısa çalışmanın devam ettiği bir işyerinde 5 aylık süre, işçilerin kıdem tazminatı açısından çalışılmış gibi sayılmaları gereken süredir. İşçinin kısa çalışmadan önce 7 aylık kıdemi varsa 1 Eylül 2020 itibarıyla kıdem tazminatına hak kazanmış olacaktır.

YILLIK İZİN HESABINA DA DAHİL

Kısa çalışma süresi yıllık izin bakımından da çalışılmış süre olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede 1 Eylül 2019’da işe başlayan ve 1 Nisan’dan 1 Eylül’e kadar kısa çalışmadan yararlanan işçi 1 Eylül 2020’de yıllık izne hak kazanmış olacak. Bu durumdaki işçi 1 Eylül itibarıyla yıllık izin isteyebilir. 30 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçiler iş güvencesi kapsamındalar. İş güvencesi kapsamındaki işçilerin çıkarılmaları için işverenin geçerli bir nedeninin olması gerekiyor. Aksi taktirde işçi işe iade davasıyla geri dönebilir ve tazminat da alabilir.

ÇALIŞANIN EMEKLİLİĞİNE SAYILMIYOR

Kısa çalışma ödeneği alınan günler için işveren tarafından emeklilik için prim ödenmediğinden işçinin emekliliğine dahil edilmiyor. Normalde bir ay çalışan işçi için 30 gün emeklilik primi yatırılır. Kısa çalışmadaki işçi 10 gün kısa çalışma ödeneği alıyorsa işveren 20 gün üzerinden prim yatırdığı için işçinin emeklilik hesabına da 20 gün eklenir

Okan Güray Bülbül

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil