Ana Sayfa GENEL 14 Ekim 2020 466 Görüntüleme

Süresi bitecek düzenlemelerde süre uzatımı bekleniyor

Meclisi bekleyen acil mali konular, Yapılandırma Kanunu, süresi biten uygulamalarda süre uzatımı
TBMM iki aylık aranın ardından 1 Ekim’de yeniden çalışmaya başladı. Yıl sonuna kadar başta bütçe görüşmeleri olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor Meclis’i. Acil vergisel düzenlemeler ve beklentiler var.

En acili yapılandırma düzenlemesi!

Meclis açılmadan önce ekim sonlarına doğru bir yapılandırma düzenlemesi çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Yapılacak düzenlemenin kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması ile sınırlı kalmayıp, eski vergi barışı düzenlemelerinde olduğu gibi inceleme ve dava aşamasındaki işlemleri ve matrah artırımını da kapsayacağı söyleniyor, düzenleme taslakları dolaşıyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, vergi ve prim borçları yapılandırmasının gündemde olduğunu açıklaması, kamuoyunda bu iş bitti havası yaratmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bu süreçte ısrarla vergi affı olmayacağını söyledi, bir kez sorulan soruyu olumsuz cevaplandırmaması olumlu bir işaret olarak yorumlandı, ancak 8 Ekim’de yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)’da açık olarak plan döneminde vergi affına gidilmeyeceği belirtildi.

Bu durum beklentiyi sona erdirir mi? Bence hayır, çünkü daha önce de af çıkarılmayacağı ısrarla söylenmesine rağmen çıkarılmıştı. Kaldı ki daha önce piyasada af olarak nitelenen düzenlemeleri dönemin Maliye Bakanları “Bunlar af yasası değil, yeniden yapılandırma düzenlemesi” diye savunmuşlardı. Yine öyle savunacaklardır. Üstelik 2020’de geniş kapsamlı bir af çıkarılması orta vadeli mali plandaki ifade ile de çelişmiyor. Çünkü plan 2021-2023 yılları arasında affa gidilmeyeceğini öngörüyor. Yani, 2020’de gidilmez, demiyor.

Üstelik geçmiş düzenlemeler çıkarıldığında da ekonomik krizin ya içerisindeydik ya da kriz sonrası dönemdeydik. Ülkemizde vergi barışları genellikle ekonomik kriz sebebiyle yapılıyor. Bu defa yaşadığımız ekonomik kriz geçmiş krizlerin çok ötesinde. Dolayısıyla affın gerekçesi hazır.

Birçok ödemenin vadesi geldi. Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergi ve sigorta borçlarının ödeme takvimi ekim ayında başladı. Ekim ayı hem kamu hem de kredi borçları yönünden çok zor geçecek, belli bir süre ödemesiz verilen veya yenilenen çoğu kredi işleminde ödemeler bu ay başladı. Yapılandırılmazsa bu borçların çoğu ödenemez!

Sadece iş âlemi değil vergi daireleri de yapılandırma beklentisi içinde. Neredeyse tüm uzlaşma toplantıları süresiz erteleniyor, çünkü mükellefler haklı olarak yapılacak düzenlemeyi bekliyor.

Vergi Denetim Kurulu’nun da vergi incelemelerini bir an önce tamamlamak için hızlandırdığı gözleniyor. Bu da affa gidileceği şeklinde yorumlanıyor.

Özetle bu süreç böyle devam edemez, acilen ve öncelikle borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılması şart.

Sonra inceleme ve dava aşamasındaki işlemleri, matrah artırımını, kayıt düzeltmelerini ve varlık barışını konuşuruz.

Süresi yıl sonunda bitecek düzenlemelerde süre uzatımı bekleniyor

Süresi bu yılın sonunda bitecek benim tespit edebildiğim düzenlemeleri aşağıda listeledim:

– Bazı faiz ve menkul kıymet alım – satım kazançları için 2006’dan beri uygulanan ve stopaj yoluyla nihai vergilemeyi öngören Gelir Vergisi Kanununun (GVK) geçici 67’nci maddesi,

– Türkiye Jokey Kulübü’nce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden nihai vergi niteliğinde yüzde 20 sabit oranda yapılan stopaj uygulaması (GVK Geçici 68),

– Dernek veya vakıflar ile vergi uygulamalarında dernek veya vakıf olarak değerlendirilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilen gelirler dolaysıyla iktisadi işletme oluşmayacağına dair hüküm (Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 2)(Bu konuyu 11 eylül tarihli yazımda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdim.)

– Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tecil-terkin kapsamında teslimi (KVK Kanunu Geçici 17)

– Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan istisna (KDV Kanunu Geçici 23)

– Vadeli çeklerde vergisel açıdan reeskont uygulanması sağlayan, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan hüküm (5941 sayılı Çek Kanunu Geçici 3/5)

Kaynak : Erdoğan Sağlam
kaynak: Palmiye Yazılım Pazarlama

 

Yorumlar