Ana Sayfa GENEL 14 Ekim 2020 407 Görüntüleme

VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ÜZERİNE KULLANILABİLECEK HUKUK YOLLARI

I-VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme Madde 376

(7194 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 07.12.2019)                     Mükellef veya vergi sorumlusu;
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,
2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Yazının devamında Uzlaşma, Vergi Mahkemesinde Dava Açılma, Ödeme Konularında daha fazla bilgi almak ve yazının devamı için aşağıdaki kaynakta belirtilen linki tıklayınız.

kaynak: vergidosyasi.com

Yorumlar

İlginizi çekebilir

E-İrsaliye nedir?

E-İrsaliye nedir?

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil