Ana Sayfa Yazılar 15.10.2021 815 Görüntüleme

Verbis te süre azalıyor.

ŞENOL DÖNDER 
SMMM

 

Bilindiği üzere ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine
göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu
kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup
veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.
VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan
önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi
girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesi olan
www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna
tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt olunur.

Bu sürelerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği ve sürenin azaldığını görebileceksiniz.

Veri Sorumluları
Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi
Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
1.10.2018
31.12.2021
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
1.10.2018
31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
1.01.2019
31.12.2021

Yorumlar