Ana Sayfa Yazılar 15.11.2021 685 Görüntüleme

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Başlıkta belirtilen 509 Sıra Nolu Vergi Usu Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağında, Geçerli olacak hususlar aşağıdaki şekilde değiştirilmek istenmektedir.

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur.

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
c) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL,
ve üzeri olan mükellefler.

Anlaşılacağı üzere 2021 yılında brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı tutarı 4 Milyon TL ye,                               2022 ve müteakip Yıllara da 3 Milyon TL üzerine indirilecektir.

Önemli diğer değişikliklerini yazımız ekinde sunulan taslağında karşılaştırma tablosuna bakarak yapılan değişiklikleri görebilirsiniz. Bu bir taslaktır. Ancak, yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yakında gündeme gelecektir.

* * *

Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerinizi 1/12/2021 tarihine kadar eyeniaras@gelirler.gov.tr e-Posta adresine iletebilirsiniz.

 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar