Ana Sayfa GENEL 15 Kasım 2021 564 Görüntüleme

Vergi Dairesinden Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Hata – Düzeltme Talebinde Bulunulmalı mı

Vergi Dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı hata – düzeltme talebinde mi bulunulmalı? Yoksa Vergi Mahkemesinde iptal davası mı açılmalıdır?

Teminatsız kamu alacaklarında zorla tahsilatın başlaması öncelikle ödeme emrinin mükellefe veya kanuni temsilcisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ile başlayabilecektir. Amme alacaklarında zorla tahsilat yapılabilmesi için öncelikle amme borcunun vadesinde ödenmemiş olması yani vadesinde ödenmeyen amme borcunun kamusal bir güç ile zorla borçlusu mükelleften tahsil edilebilmesi anlamına gelmektedir. Vadesi geldiği halde ödenmeyen kamu alacakları, 6183 sayılı kanunun 101. maddesine göre cebren tahsil yolu ile tahsil olunmaya çalışılacaktır. Vadesi dolduğu halde ödenmeyen amme borcu için borçlular üzerine yürütülecek takip işlemleri cebri tahsilatta borcun teminatlı olup olmadığı önem taşımaktadır. Borcun teminatlı olması halinde herhangi bir problem yok gibi gözükebilir. Ancak, teminatsız bir kamu alacağının tahsili için alacaklı idare tarafından önceden bir ödeme emri tebliği zorunludur. Aynı durum teminatlı kamu alacaklarında da ödeme emri tebliğ edilmeden herhangi bir işleme başlanılamaz. Bu anlamda ödeme emri yapılacak her türlü işlemlerde asli koşul olarak karşımıza çıkacaktır. Ödeme emri tebliğ edilmediği takdirde hiçbir işleme başlanılamaz. [1]

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Dr. Mustafa Alpaslan – https://www.hurses.com.tr/dr-mustafa-alpaslan-smmm/vergi-dairesinden-teblig-edilen-odeme-emrine-karsi-hata–duzeltme-talebindebulunulmali-mi/haber-47051

Yorumlar