Ana Sayfa GENEL 16 Eylül 2021 494 Görüntüleme

İktisadi Kıymet Değerlemesi -2

Seyhan Deniz Türker

 

VUK’nun geçici 31. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılabilecektir.

Tebliğde “iktisadi kıymet” kavramı “Bu maddede tanımlanan taşınmazlar ile taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte Vergi Usul Kanunu uyarınca amortisman yoluyla itfası gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler (gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar), demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma geliştirme harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi kıymetler” şeklinde tanımlanmıştır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, Vergi Usul Kanunu uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

Yeniden değerleme artırımına ilişkin vergi beyannamesi ekinde değerlemeye tabi iktisadi kıymetler aşağıdaki gibi sayılmıştır:

– Amortismana tabi olmayan gayrimenkul (boş arazi ve boş arsalar),

– Amortismana tabi gayrimenkul (gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı),

– Tesis ve arazi düzenlemeleri ( tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri dahil),

– Makinalar,

– Gemiler,

– Taşıtlar,

– Gayrimaddi iktisadi kıymetler (imtiyaz hakları, patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi, format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen işletme hakkı gibi diğer haklar ve bunların benzerleri),

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar