Ana Sayfa GENEL 16 Ekim 2021 169 Görüntüleme

Kısa çalışma döneminde atıfet (iyilik) kabilinden yapılan ödemeler -3

Seyhan Deniz Türker

Vergi Açısından

Gelir Vergisi Kanunu 61’inci maddede ücretin tarifi aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

Buna istinaden, kısa çalışma döneminde atıfet (yardım) kabilinden yapılan tüm ödemeler ücret olarak değerlendirilmekte ve buna istinaden Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü maddesi gereği gelir vergisine tabi olmaktadır.[1]

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 03.06.2021 tarih, 62030549-120[94-2020/140]-434540 Sayı ile iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hakkında verdiği bir özelge de;

Gelir vergisi yönünden “iş kazası geçiren işçiye yapılan iş göremezlik ödeneğine ilaveten yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği” belirtilmiştir.

Vergi usul kanunu ‘nu yönünden ise bahsi geçen özelge de “bu tarz ödemelerin işveren olarak iş kazası geçiren işçinize, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az alması nedeniyle, yardım amaçlı yaptığınız para ödemesi için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi icap etmektedir.” Denilmektedir.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar