Ana Sayfa GENEL 17 Ocak 2020 409 Görüntüleme

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

R.Gazete No: 31011

R.G. Tarihi: 17.1.2020

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından,

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
                (SAYI: 2020/1)
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'in 4 üncü maddesinde yer alan "iki bin otuz Türk Lirası" ibareleri "iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.


 MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "binikiyüzellibeş Türk Lirası" ibareleri "binüçyüzkırkbeş Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yorumlar