Ana Sayfa GENEL 17 Aralık 2019 620 Görüntüleme

Dikkat Yılbaşından İtibaren Muhtasar Sgk Birleşiyor. Her Ay İşlemler Birlikte Olacak.

Yılbaşından itibaren muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri tek bir belgede birleşiyor. ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ bütün işyerlerini kapsıyor ve 1 Ocak 2020’den itibaren başlıyor.

İşverenlere ve yatırım yapacaklara kolaylık sağlamak, kayıtdışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek seçilen illerde kademeli

olarak uygulanmaya başlandı.

ALTI AY ERTELENMİŞTİ

Muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek ilk defa 1 Haziran 2017’den itibaren Kırşehir ilinde uygulamaya konuldu.

Bu ilimizin ardından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan iş yerleri için de belirtilen uygulama yürürlüğe konmuştu. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Türkiye genelinde diğer illerdeki iş yerleri için yürürlük tarihi olarak 1 Temmuz 2019 tarihi öngörülmüştü.
Ancak bu uygulama en son olarak 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

15 OCAK TARİHİNE KADAR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ülke genelinde sorunsuz ve eksiksiz olarak yürürlüğe girmesi için en son yapılan duyurulara göre; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyanname’nin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak 2020’de (Ocak 2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçeceği yönünde oldu. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebilecek işyeri sicil numaralarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nde ‘Mükellef İşlemleri’ modülünde ‘Mükellef Dosyası’ altında yer alan ‘SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri’ bölümünden kontrol edilmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı bulunulan SGK Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurulması gerekiyor.

Diğer yandan mükellef kartı başlığı altında yer alan ‘genel bilgiler’ ve ‘beyannameyi düzenleyen bilgilere’ yönelik bilgi girişlerinin 15 Ocak 2020’ye kadar yapılması gerekiyor. Söz konusu bilgi girişlerinin  yapılmaması durumunda, sistem içeresinde başka sayfalara geçiş yapılması mümkün olmayacak.

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ TARİHLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi hâlinde bu kapsamda;

– Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri

– 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunda kalacak.

Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecek.

İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE BEYANNAME

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecek.

Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması hâlinde, bu beyannamenin de verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsar şekilde, düzeltme beyannamesi seçeneği kullanılarak gönderilmesi gerekiyor.

Kaynak: isa Karakaş – https://www.itohaber.com/

.

Yorumlar