Ana Sayfa GENEL 18 Temmuz 2021 812 Görüntüleme

İşletmenin Kayıt Dışı İşlemleri İçin Kişisel Hesaplarını Kullandıranlara Hapis Cezası

Dr. Hasan AYKIN

MASAK Eski Başkan Yardımcısı

I- GİRİŞ

Kayıt dışı işlemlerini vergi idaresinin bilgisi dışında tutmak isteyen pek çok işletmenin başvurduğu yollardan birisi, kayıt dışı olarak yapılan alış ve satış işlemlerinde işletmeye ait hesap yerine işletme ortaklarından birinin özel hesabı veya işletme çalışanı ve işletme sahiplerinin yakınlarından birinin özel banka hesabının kullanılmasıdır.

Başvurulan yol şu şekilde işlemektedir. X Anonim Şirketi 100.000 TL karşılığında bir mal alır. Ancak bu alışın yarısını kayıtdışı gerçekleştirmek ister. Bunun için fatura 50.000 TL için kesilir ve bu kısma ilişkin ödeme Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 inci maddesince verilen yetkiye istinaden çıkarılan Tebliğlerde belirtilen parasal limit nedeniyle banka aracılığı ile satıcı şirket hesabına gönderilir. Çeşitli nedenlerle elden ödeme yapılamaması durumunda kayıtdışı bırakılan diğer 50.000 TL, alışı yapan işletmenin sahibi, ortağı, çalışanı veya bunların yakınlarından biri adını açılmış bir banka hesabı üzerinden benzer bir hesaba sahip satışı yapan işletme sahip, ortak veya çalışanlarından birine ait bir banka hesabına aktarılır. Böylece kayıtdışı bırakılan kısma ilişkin ödemenin izlenmesinin önüne geçilmeye çalışılır.

Yukarıda verilen örnekteki türden durumların, başka bir deyişle, kendi adına açılmış bir hesabı bir şirketin veya çalıştığı şahıs işletmesinin sahibinin işlemleri için kullanan veya kullandıran kişinin, kendi adına açılmış hesaptaki işlemlerin başkası hesabına gerçekleştirilmekte olduğunu hesabın bulunduğu kuruma yazılı olarak beyan etmemesi durumunun tespiti halinde failin 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası veya beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması söz konusu olabilecektir.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: vergidosyasi.com

Yorumlar