Ana Sayfa GENEL 18 Ağustos 2020 525 Görüntüleme

Basit usulde mükellef iken, basit usule tabi olmanın şartlarını kaybetme nedeni ile ödenen kdv indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

İlgi : 30/01/2018 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef iken, basit usule tabi olmanın şartlarını kaybetmeniz nedeniyle 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz belirtilerek, basit usule tabi olduğunuz 7/4/2006 tarihi ile 25/8/2017 tarihinde satın aldığınız sırasıyla otobüs ve taksiye ilişkin ödediğiniz katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 29/1-c maddesinde götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirebilecekleri belirtilmiştir.

Bu çerçevede, basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükelleflerin hesap dönemi başında çıkaracakları envanterde yer alan mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, basit usulde mükellef iken 25/8/2017 tarihinde satın aldığınız taksi için yüklenmiş olduğunuz KDV’yi, gerçek usulde vergilendirmeye geçtiğiniz hesap dönemi başında çıkaracağınız envanterde göstermek şartıyla, indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu araca ilişkin yüklenilen KDV’nin daha önce gider olarak kaydedilmiş olması halinde, bu KDV tutarı için gerekli düzeltmenin yapılacağı tabiidir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinde “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar.” hükmü, 138 inci maddesinde “… İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zaman aşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, 7/4/2006 tarihinde satın aldığınız otobüse ilişkin zamanaşımı süresi 31/12/2011 tarihinde sona erdiğinden, bu araca ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil